Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

– bezpośrednio od Państwa

2. Kto jest administratorem Państwa danych?

INOXLINE Jacek Sadowski

REGON 141309573

NIP 7411426922

tel. 514-714-024

e-mail: bok@inoxline.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Jacek Sadowski

tel. 514-714-024

e-mail: bok@inoxline.pl

3. Jakie dane przetwarzamy?

Firma INOXLINE przetwarza następujące dane:

1. dane kontaktowe m.in. numer telefonu, adres e-mail;

2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;

3 dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line; dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej ofert marketingowej.

4. Do czego będziemy używać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z firmą INOXLINE Jacek Sadowski

3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, np.: wystawienia faktury,

4. w celach marketingowych produktów i usług naszej firmy,

5. Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu przedstawienia oferty handlowej oraz wykonania umowy z naszą firmą, podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

W przypadku niepodania danych osobowych oferta/umowa nie będzie zawarta.

6. Jak cofnąć zgodę?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną firmie INOXLINE w związku z przetwarzanymi danymi osobowymi bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-maila, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną. Warunkiem cofnięcia zgody jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

7. Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z firmą INOXLINE.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełniania tego obowiązku.

8. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę INOXLINE.

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.